پنل اس ام اس

فروش پنل اس ام اس، همواره میتوانید با خرید سرویس پنل اس ام اس، پیامک های تبلیغاتی خود را با مدیریت خود و خط اختصاصی خود ارسال نمایید
 • پنل اس ام اس برنزی

  1,790,000/سالیانه
  سفارش دهید


   • 20% امکانات پنل


   • مناسب ارسال تکی به شماره های غیر بلک لیست


   • 4 خط عمومی رند جهت ارسال تکی و گروهی


   • 0 خط عمومی رند جهت ارسال انبوه


   • قیمت با تخفیف 19 هزار تومان


   • دائمی


   • تعرفه ثابت 11.9 تومان به ازای هر پیامک


   • پیامک هدیه 200 عدد اپراتور 50001


   • 0 خط اختصاصی انتخابی هدیه


   • ارسال از فایل اکسل


   • پیامک صوتی


   • ارسال منطقه‌ای


   • ارسال محله ای


   • ارسال رده سنی و جنسیت


   • ارسال BTS


   • ارسال از کدپستی


   • ارسال مشاغل


   • ارسال از روی نقشه


   • ارسال به بلک لیست

    خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • ارسال اطلاعرسانی به بلک لیست

    با خط خدماتی خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • وبسرویس سریع خدماتی

    سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن


 • پنل اس ام اس نقره ای

  4,190,000/سالیانه
  سفارش دهید


   • 20% امکانات پنل


   • مناسب ارسال تکی به شماره های غیر بلک لیست


   • 4 خط عمومی رند جهت ارسال تکی و گروهی


   • 0 خط عمومی رند جهت ارسال انبوه


   • قیمت با تخفیف 19 هزار تومان


   • دائمی


   • تعرفه ثابت 11.9 تومان به ازای هر پیامک


   • پیامک هدیه 200 عدد اپراتور 50001


   • 0 خط اختصاصی انتخابی هدیه


   • ارسال از فایل اکسل


   • پیامک صوتی


   • ارسال منطقه‌ای


   • ارسال محله ای


   • ارسال رده سنی و جنسیت


   • ارسال BTS


   • ارسال از کدپستی


   • ارسال مشاغل


   • ارسال از روی نقشه


   • ارسال به بلک لیست

    خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • ارسال اطلاعرسانی به بلک لیست

    با خط خدماتی خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • وبسرویس سریع خدماتی

    سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن


 • پنل اس ام اس طلایی

  7,990,000/سالیانه
  سفارش دهید


   • 20% امکانات پنل


   • مناسب ارسال تکی به شماره های غیر بلک لیست


   • 4 خط عمومی رند جهت ارسال تکی و گروهی


   • 0 خط عمومی رند جهت ارسال انبوه


   • قیمت با تخفیف 19 هزار تومان


   • دائمی


   • تعرفه ثابت 11.9 تومان به ازای هر پیامک


   • پیامک هدیه 200 عدد اپراتور 50001


   • 0 خط اختصاصی انتخابی هدیه


   • ارسال از فایل اکسل


   • پیامک صوتی


   • ارسال منطقه‌ای


   • ارسال محله ای


   • ارسال رده سنی و جنسیت


   • ارسال BTS


   • ارسال از کدپستی


   • ارسال مشاغل


   • ارسال از روی نقشه


   • ارسال به بلک لیست

    خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • ارسال اطلاعرسانی به بلک لیست

    با خط خدماتی خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • وبسرویس سریع خدماتی

    سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن


 • پنل اس ام اس الماس

  12,490,000/سالیانه
  سفارش دهید


   • 20% امکانات پنل


   • مناسب ارسال تکی به شماره های غیر بلک لیست


   • 4 خط عمومی رند جهت ارسال تکی و گروهی


   • 0 خط عمومی رند جهت ارسال انبوه


   • قیمت با تخفیف 19 هزار تومان


   • دائمی


   • تعرفه ثابت 11.9 تومان به ازای هر پیامک


   • پیامک هدیه 200 عدد اپراتور 50001


   • 0 خط اختصاصی انتخابی هدیه


   • ارسال از فایل اکسل


   • پیامک صوتی


   • ارسال منطقه‌ای


   • ارسال محله ای


   • ارسال رده سنی و جنسیت


   • ارسال BTS


   • ارسال از کدپستی


   • ارسال مشاغل


   • ارسال از روی نقشه


   • ارسال به بلک لیست

    خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • ارسال اطلاعرسانی به بلک لیست

    با خط خدماتی خطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.   • وبسرویس سریع خدماتی

    سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن